Due Date

היום, ה - 27 בדצמבר 2012, הוא גם היום הידוע בכינויו בטפסים הרפואיים שלי כתל"מ - תאריך לידה משוער. כל מיני חישובים לא מעניינים הביאו כל מיני אחיות, רופאים ואנשים...

פרידות

מוזר לכתוב פוסט עם הכותרת פרידות, בערך חודשיים אחרי שהפרידות האלה התרחשו. כל כך הרבה פעמים רציתי לשבת ולכתוב על הפרידה מהארץ, מירושלים עירי האהובה, מהמושב שגרתי בו שנים. מהחברים,...

מכתב, קטן.

טוב, מכיוון שהתפנה לנו קצת זמן עד המעבר המיוחל (מה קצת? זה כבר חודש הבא! אללי!), והתפתחויות דרמטיות אין ממש (תיקון מהשעות האחרונות: יש! קניתי כרטיס! יש תאריך!), הנה עוד...
Close