שנתיים.

״ולפעמים שריד של ריחאו צליל מוכר או קצה מילהמשיב אליך גן פורחמחזיר אל קו ההתחלה״ זה קורה כל שנה בתקופה הזאת. למרות זכרוני המחורר ומאותגר בדרך כלל, את התקופה הזאת...

גן סגור

הייתי נורא רוצה לספר לכם על תפנית דרמטית בעלילה אחרי שבפוסט הקודם נסגרה מאחוריי דלת הגן וכולנו הצטערנו נורא. אבל האמת היא, כמו שרובכם יודעים, שהחיים הם לא מאוד דרמטיים....
Close