שנתיים.

״ולפעמים שריד של ריחאו צליל מוכר או קצה מילהמשיב אליך גן פורחמחזיר אל קו ההתחלה״ זה קורה כל שנה בתקופה הזאת. למרות זכרוני המחורר ומאותגר בדרך כלל, את התקופה הזאת...
Close