שנתיים.

״ולפעמים שריד של ריחאו צליל מוכר או קצה מילהמשיב אליך גן פורחמחזיר אל קו ההתחלה״ זה קורה כל שנה בתקופה הזאת. למרות זכרוני המחורר ומאותגר בדרך כלל, את התקופה הזאת...

Due Date

היום, ה - 27 בדצמבר 2012, הוא גם היום הידוע בכינויו בטפסים הרפואיים שלי כתל"מ - תאריך לידה משוער. כל מיני חישובים לא מעניינים הביאו כל מיני אחיות, רופאים ואנשים...
Close